S.S.L.C Toppers for the Academic Year 2018-19

KASUKURTHI PRANUTHI
92.48 %

L.N.ABHISHEK
92.48 %

B.MADHUMITHA
91.20 %

V.FARHATH MUSKAN
91.20 %

VAISHNAVI SAMPEMANE
90.56 %

H.MOHAMMED YOUSUF
89.76 %

M.VISHNUVARDHAN
89.76 %

M.PRASHANTHI
88.48 %

N.ABHISHEK
88 %

SUKRUTHA S HESARUR
87.04 %

SHREYA JOSHI
86.56 %

KASAB HAFSA
85.76 %

S.S.L.C Toppers for the Academic Year 2017-18

KHUSHI
98.40 %

ROOPA S HALLUR
94.88 %

JHANSI HUGAR
93.92 %

NISHITA M S
93.60 %

NAVYA DESAI
92.96 %

SACHIN M
91.68 %

SHREYAS B SHENOY
91.04 %

R PRATEEK
91.04 %

CHETAN SURESH KESHATTI
90.20 %

CHETAN KUMAR B HUMBI
89.12 %

DEEPA S HALLUR
88.80 %

L DIVYASHREE
88.64 %

N ABDUL SAMAD
88.16 %

SALMA N
85.92 %